Tarihçe

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı alanında lisans düzeyinde eğitim vermek; ulusal ve uluslararası ilkeler, yasal düzenlemeler ve mesleki etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek; ve bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan meslek elemanlarını yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun 13.05.2015 tarihli toplantısında Bölümün açılmasına karar verilmiştir.