Vizyon-Misyon

Vizyon

Bilimsel yöntemler ile araştırma ve uygulama yapabilme bilgi ve becerisine sahip konservatör-restoratörler yetiştiren, koruma alanındaki güncel yaklaşımları takip edebilen, disiplinlerarası iş birliği kurabilen, mesleki etik ilkelere karşı duyarlı, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir bölüm olmaktır.

 

Misyon

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı alanındaki gelişme ve değişimleri takip eden, ülkemizin ihtiyaçlarına duyarlı, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve standartları dikkate alarak hazırlanmış çağdaş bir eğitim programı ile bu alanının gelişmesine katkıda bulunmak,

 

Kuram ve uygulama alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip, çok yönlü düşünebilen, disiplinlerarası iş birliği sağlayabilen, mesleki etik değerlere sahip konservatör-restoratörler yetiştirmek,

 

Eğitim-öğretim ve ilgili tüm faaliyetler ile kültür varlıklarının korunmasına katkıda bulunarak, ortak mirasımız ve belleğimizin sürdürülebilirliğini sağlamak.