Akademik Kadro

Doç. Dr. Nevra ERTÜRK
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
ABD : Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
İdari Görev : Bölüm Başkanı
Araştırma Alanları :

Mimarlık Temel Alanı

Kuram/Eleştiri/Yöntem

Kültürel ve Doğal Miras

Ofis : B Blok Zemin Kat