Bölüm Öğrenci Temsilciliği SeçimiTüm Duyurular
15
EKİM

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ

 

Lisans “Bölüm Öğrenci Temsilciliği” ve Lisansüstü "“Bölüm Öğrenci Temsilciliği”ne başvuracak adaylarımızın web sayfamız veya Bölümlerinden temin edecekleri dilekçe ile 15 – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Seçim Takvimi için /images/files/Seçim Takvimi.pdf 

 

 

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler  

Madde 6 — Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:  a) İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/ Enstitü kayıtlı öğrencisi olması, b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, c) Yükseköğretim Kurumundan Disiplin cezası almamış olması, ç) Seçimin yapıldığı dönemde akademik izinli ve azami öğretim süresini aşmış olmaması. d) Çift ana dal program öğrencileri ancak ana dal bölümlerinde aday olabilirler ve ana dal bölümlerinde oy kullanabilirler. e) Seçimin yapıldığı dönem başı itibariyle, önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.0, lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.5 olması (lisans ve önlisans 1. sınıf öğrencileri ile yabancı dil hazırlık öğretiminde kayıtlı öğrenciler için bu şart aranmaz.) ve alt yarıyıl/yıldan başarısız dersi bulunmaması, 

 

Öğrenci Temsilcisinin Görevleri  

Madde 21 — Bölüm/Program/Anabilim /Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:  a) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’nda Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,  
b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,  c) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/ Enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,    ç) Temsil ettiği Bölüm /Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,  d) Kendi Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,  e) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’ndaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,  f) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’ndaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,  g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı’nın akademik toplantılarına katılmak.