1. Uluslararası Konservasyon ve Restorasyon Öğrencileri SempozyumuTüm Duyurular
05
ŞUB

 

1. Uluslararası Konservasyon ve Restorasyon Öğrencileri Sempozyumu

 

 

Sempozyum Afişi

 

İstanbul ÜniversitesiTaşınabilir Kültiir Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü öğrencileri tarafindan düzenlenecek olan 1. Uluslararası Konservasyon ve Restorasyon Ögrencileri Sempozyımu 9-10 Nisan 20l9 tarihleri arasında İÜ Kongre ve Kültiir Merkezi- Büyük Salonda gerçekleştirileceği, sempozyum lisans ve lisansüstü seviyede eğitim veren üniversitelerin restorasyon ve konservasyon bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerinin katılım sağlayabileceği ulusal ve uluslararası nitelikte bir toplantı olarak düzenlendiği, Restorasyon ve konservasyon alanında eğitim gören öğrencilerin tecrübelerini paylaşarak fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve yeni işbirliklerinin ortaya çıkabileceği uygun bir platformun oluşması hedeflendiği, bu kapsamda sunulacak bildiri süreleri 20 dakika olarak belirlenmiş olup, bildiri ile katılım sağlayacak öğrencilerin konu başlıkları ile birlikte 300 kelimeyi geçmeyen özetlerini en geç 15 Şubat 2019 tarihine kadar korek1453@gmail.com adresine iletmeleri gerekmektedir.